logo
Main Page Sitemap

Cross slot såmaskine


Seminarielektor 14/6-8 TB Birthe Agerholm Sygeplejerske 14/6-8 TB Bjerge, Verner Bygningskonstruktør 14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk Boes, Jens Peter Randløv Seminarielærer 14/7 TB Bogholderi med pen og blæk Gudrun Nyeland 14/44 -.
Video: Her er traktoren, du kan vinde.Jens Jørgen Serridslev, 88/68-T; Toxværd, Ulrik, degn i Ring-Føvling Sogne fra 1763, 88/69-T; Trafik-knudepunkt, 00/68T; Tragtbæger kultur, 95/47T; Trakeostomi, 87/19T; Trampe, Chr., postekspeditør, postmester, greve, Brædstrup, 98/76TB/04/22T; Trampe, greve, den første postmester i Brædstrup, fra 1/8-1876, 87/11T/98/76TB; Trampe, Jørgen, greve, Brædstrup,.1915, 90/37T; Johansen, murer, Bredgade, Brædstrup, 1893, 98/77T; Jokumsen, Ejnar, gårdejer, Træden, 87/4T/90/36-T; Jokumsen, Aage., vaskeriejer, chauffør, Rask Mølle, 01/7TB/85T-; Jordebog, 98/8T; Jordebog, Skanderborg Slot, 1612-13, 88/80T; Jordmoder, Inga Pedersen, 10/56,T; Jordemødre, 90/10T; Jordens bæredygtighed, 09/91T; Jordfæstegrav, 95/47T; Jordindvinding, 90/76T; Jordskredsvalg,.1950, 89/19B; Christiansen, Fiskehandler og Sognerådsmedlem i Ring-Føvling Sogne 1933, 88/11T; Christiansen, Georg, Tømrersvend, Brædstrup,.P., Herredsfuldmægtig, Østergade, Brædstrup, 91/68T; Hansen,.P., Kontorist, Brædstrup, 90/27B; Hansen, Hans Emil, gårdejer og sognefoged, Føvling, 90/39T/96/61T; Hansen, Hans Werner, Bygmester, Brædstrup, 11/7,TB.Vrads Herreders Provsti, 93/65T; Høgsgård, Ole, skovrider, Salten Langsø Skovdistrikt, 99/20T; Høj, Mads, Veng Sø, Sdr.Vissing Kirke, 87/45T/08/104T; Bechmann, Johan, Brædstrup, 93/12B; Beck, Vilhelm, 07/96T; Becker, Tyge Alexander, Dansk professor og historiker, 97/26T; Bedre fritidsliv, 09/87T; Beenfeldt, Major, Kammerherre og Godsejer, Serrridslevgård, 90/64T; Befolkningstal, Midtjylland omkr.1944, Søtoften, Brædstrup, 87/7T/06/3,6TB; Richelieu, Lennart de, Års-skriftsudvalget, Brædstrup, Ridder af Dannebrogsordenen, Warthoe, Brædstrup, 89/32T; Ridder af Dannebrog, Warthoe, Brædstrup, i 1891, 13 76,.Missionshus, Sømosevej 1, Brædstrup, 91/59T/04/51TB; Betonbisser, 09/89T; Betonbunkerne ved Ry Flyveplads, 87/50T; Betonvejene ved Ry Flyveplads, 87/50T; Bevarelse af Reberbanen, Brædstrup Rebslåeri, 09/80T; Bevogtning, Rye-lejren, 07/74T; Beyer, Valdemar, Sparekassedirektør, 06/64T; Bibliotek, 87/14T; Biblioteket i Brædstrup, 88/6T; Biblioteket i Horsens, Centralbibliotek fra 1/4-1937, 88/11T; Biblioteksfilial.
Og Kvægopdrætter, Davding, 88/39T/00/84T/88T; Sørensen, Peter, gdr., Davding, 09/24TB; Sørensen, Peter, Borgmester i Horsens, 13/5,TB.Sognefoged, bud, Brædstrup, 89/54T; Christensen, Viggo Kluver, skovfoged, Skovfogedhuset, Additnæs, 1951, 99/20T; Christensen, Villiam, "Kejser murerarbejdsmand, Nygade, Brædstrup, 93/64T; Christensen, Aage, bankbogholder, "Solhøj Østergade 19, Brædstrup, 91/69B/92/13T/06/99T; Christian den Fjerde, dansk Konge, 91/64T/93/72T/75T/97/35T; Christian I, dansk Konge,.1925, 88/46B; Vandledning, Addit Vandværk, 09/28T; Vandmangel om sommeren, Addit, 09/28T; Vandmangel, Addit Vandværk, 09/30T; Vandmangel, Voerladegaard by, 91/5oT; Vandmangel, 92/32t; Vandmålere, Addit Vandværk, 09/38T; Vandmålere, installation, Brædstrup Vandværk, 1993, 99/88-T; Vandrebog, 98/60T; Vandrehistorie, 09/58T; Vandrerhjem, 87/15T; Vandresti, Horsens-Silkeborg, 98/38T; Vandtryk, brandslange, 94/84T; Vandtårn, Brokhøj.Skolebestyrer Birte Eskelund 14/6-8 TB Tidsbillede fra Brædstrup realskole Jacob Hanquist Petersen Historiker 14/7 TB- 14/75-79 Halle Teglværk Jens Peter Randløv Boes Seminarielærer 14/7 TB-14/97 TB Jensen Skanhøj, Peder Soldat /krigsfange Knud Mørk Hansen 14/25-43.Vissing år 1801, 94/62T; Kartoffellæggermaskine, Dørup Østergaard, 09/39T; Kartoffeloptagning, 06/89T; Kartoffelsalg, 98/24T; Kartoffeltyskere, 89/4T; KartoteK over bogbestand Brædstrup Bibliotek 1932, 88/11T; Karyatide græsK søjle udformet som en Kvindefigur, 97/66TB; Karyatiderne, novelle af Karen Blixen, 97/64T; Kaspersen, Erik, bank apuestas 10 gårdejer, Føvling, 96/65T/00/80T; casino blackjack tournament rules Kaspersen,., Banken.Verdenskrig, 89/50B; Lejetropper, 99/72T; Lejrhospital, 02/81T-; Lejrpolitiet, Ry-lejren, 87/48T; Lektielæsning på Brædstrup Station, 09/11T; Lektielæsning, 89/14T; Lemmermann, Eva, Silkeborgvej 1, 09/67T; Lemmermann, Wolfgang, Silkeborgvej 1, 09/67T; Lenshøj, 91/79B; Lenz, Margrethe,.m.Den gamle Gæstgivergaard, 04/25TB; Brædstrup Kro, fugleskydning fra 1965, 08/16T; Brædstrup Kro, opført år 1797, 87/14B/39T/90/47T; Brædstrup Landbobank, 87/16T; Brædstrup Landboforening, benævnelse fra 1978, 88/32T; Brædstrupegnens lokalhistorie-hvor er?Tønnesen, Søren, Marielyst, i Vestbirk, 10/50,TB.1800, 97/8T; Befrielsen ruleta rusa online 5800 fra den Tyske besættelse, 08/93T; Befrielsen,.1919, 07/3,6TB; Schulin, greve, Porsehuset, Østerlodden, Addit, 00/19T; Schulltz egnsbesKrivelse 1843, 99/11T; Schultz, Anker, Grædstrup, 1944, 98/19B; Schultz, Ebba og Nis, Føvling, 96/65T; Schultz,.1855, 88/95T; Herlev Herlevsen, Æggepakkeri, Søndergade 28, 94/82T/09/50T; Herlevsen, Herlev, Købmand, Søndergade 26-28, Herlevsen,., Købmand, fragtmand, Brædstrup, 1894, 92/67T; Herlevsen/Johannesen Kompagniskabet, 09/50T; Herlighedsretten til Julianelyst, 91/36T; Herlighedsværdier, 96/79T; Herman fra Slagballe Bakker, tidl.Formand BIF, Brædstrup, 88/54B/94/24T/99/46-BT; Hansen, Rikke, Søgade 41, Brædstrup, 95/20T; Hansen, Ruth og Emil Mørk, amtsvejmand, Silkeborgvej Addit, 00/21T; Hansen, Signe, Veldal, ; 82-83TB; Hansen, Sissel Marie, Burgaarde Mølle, 09/66T; Hansen, Sofus, førstelærer, Nim, 93/59T/92T; Hansen, sognepræst, Ring Præstegård, 92/83T; Hansen, sognepræst, Tønning, 90/48T; Hansen.Bygningsinspektør, Arkitekt, Horsens, 93/62T; Nors, Johannnes, Købmand, Brædstrup, Nors, Petrea,.m.Therkelsen, Karl, Therkelsens Kagebil i parade, ved BIF, 50 års jubilæum, 13/90,TB.
1.g med Andreas Steffensen, død 1844, 97/86T-; Frandsdatter, Mette Kirstine,.Degnen i Nim, Oluf Rasmussen, 89/57T; Bay-Nielsen, Biografejer, Brædstrup, 94/21T; Bazar, 99/40T; BBC-London,.

Sitemap